|

Locatietheater in Boksum en Blessum
31 mei t/m 11 juni 2023

UITGESTELD NAAR 2024
Helaas hebben we moeten besluiten om het locatietheater ‘De Sûnde fan Haitze Holwerda en 6 oare sûnden’ uit te stellen naar juni 2024

De Sûnde fan Haitze Holwerda
en 6 oare sûnden

De Sûnde bestaat uit 7 verhalen met minstens 1 van de 7 hoofdzonden die op 7 verschillende vormen van theater gebracht wordt;
Musical, toneel, dicht, dans, monoloog, cabaret en college.

Een wetenschapper neemt jou mee ‘op reis’ rondom Boksum. Of eigenlijk, de wetenschapper neemt jou mee op reist in jouw eigen hersenen. De 7 verhalen lijken los van elkaar te staan, maar hebben alles met elkaar en met jou te maken.

De 7 hoofdzonden zijn:
1. Hoogmoed
2. Hebzucht
3. Lust
4. Jaloezie
5. Vraatzicht
6. Wraak
7. Luiheid

Lijkt het je ook leuk om mee te spelen?

Meld je dan aan door een mail te sturen naar info@de-sunde.frl. Vragen stellen langs deze weg kan ook. Alle leeftijden kunnen meedoen. We zouden het ook mooi vinden als er kinderen en jongeren meedoen.

Denk bijvoorbeeld aan figuranten, koorleden, zangers, muzikanten, kaartcontroleurs, opbouwers/inrichters locaties, parkeerbegeleiders, Doarpshûs It String vrijwilligers en een groep mensen die het plein bij het dorpshuis wil aankleden. Te denken valt aan een ‘boeremerke’, een ‘ûngetiedersfeest’ of een invulling met als thema de 7 zonden.

De Sûnde wordt mede mogelijk gemaakt door:

It Iepen Mienskipsfûns, Gemeente Waadhoeke, het VSB fonds, de Douwe Kalma Stifting en Dorpsbelangen Boksum.

Initiatiefnemer is de plaatselijke kommissie Alde Fryske Tsjerken Boksum: Mark van Houten, Dina Visser, Hieke de Vries en Kees Iepema. We werken hierin samen met Boksum foar de Lins en Doarpshûs It String.